Hiraeth

Hiraeth, gair sy’n ddiesboniadwy yn y Saesneg, ond mae pob Cymro yn ei ddeall. Enwedig, rheini sydd fel y fi yn byw dros i’r ffin. Yr agosa, yn fy marn i yw’r gair “longing,” one dyw hwnna ddim cweit y peth, “home sickness” yn derm arall sy’n weddol ond unwaith eto ddim cweit. Y broblem yw rwyf i’n hiraethu yn ofnadwy am Gymru, am y Gymraeg ac am fy nheulu. Yn fwy na dim am fy nheulu. 

Rydym ni’n deulu agos, y fi, y brawd, y chwaer a’r rhieni. A hefyd gyda’r teulu llai agos. Hynny yw brodyr mam a dad a’i plant. Ddim fel o’dd pethau blynyddoedd nol pan o’dd Mamgu o gwmpas. One dal weddol o agos. Pawb yn fisi diwrnodau hyn, rhai hyd yn oed yn cael teuluoedd ei hunain. Dim un ohonon ni’n tri eto, ond mater o amser yw hyny gobeithio. Dwi’n briod ac yn ganol yr hen IVF. Ma’r brawd yn cael cariad weddol o hir dymor a ma’r chwaer yn priodi yn Rhagfyr. Felly amser hyn blwyddyn nesa pay a wyr?

Y peth yw rydym ni, y fi a’r gwr ar fin symyd yn bellach fyth with Gymru ac with y teulu. Dwi ddim yn edrych ymlaen at hyn ma’n rhaid dweud. Yn lle rhyw dwy awr a hanner o drip fe fydd yn agosach at rhyw bedair awr. Dim lot o short. A wedyn is fydd yr IVF yn gweithio fydd Mamgu a Tadcu ddim yn ddigon agos i weld y babi mor aml a hoffen i.

Rwy’n teimlo fydd yr hiraethu dim ond yn mynd i fynd yn waeth rhyw ffordd. Ond na fe, rhyw ddiwrnod ewn ni nol i Gymru, gobeithio.

O.N. Rhaid cofio byth ysgrifennu blog Cymraeg ar y tablet byth eto. Ma’r autocorrect jest a bod wedi ala colled arna i.

Advertisements

4 thoughts on “Hiraeth

 1. I don’t know what to say except homesickness is the worst. *virtual hug* I hope you can find a way to feel closer to home once you move, even if it’s by having a little Welsh corner of the house.

  Liked by 1 person

  • OK, I’m impressed you commented on this one. I know Welsh has a lot of similarities with Irish (do you speak any? From what I understand it’s not doing that well) but still. And Google Translate butchers it. I know, as I saw the translation when Lost Astronomer attempted to read it…

   Liked by 1 person

   • I speak the basics from school! It’s not doing too well because it’s rammed down our throats at school and taught badly. I admit I did run it through Google translate as well though! I looked out for the word cwtch (only Welsh word I know!) but no sign of it.

    I love that word!

    Liked by 1 person

   • Cwtch is a lovely word. We do have some brilliant words if I do say it myself! School can either make or break a language. I know where Welsh is taught as a second language it doesn’t do too well.. but when you speak it at home and all your lessons are in Welsh, it would be concerning if nothing stuck!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s