Gwyl Ddewi – St David’s Day

*Translation below*

Gwyl Ddewi wedi dod eto a’r unig beth I wahaniaethu’r dydd yn Lloegr yw’r ffaith fy mod i’n gwisgo fy Ngrys Rygbi a fod pot o ddaffodils yn ty gyda fi. Mach yn wahanol i fel oedd pethach blynyddoedd nol yn fy ngwisg Cymraeg a gwasanaethau ysgol a ysgol Sul. Rwy’n gweld eisiau’r diwrnodau hyny.

Un o’r storiau gorau ynghylch y wisg Gymraeg yn fy marn i yw hon.

Nol yn amser Napoleon fe wnaeth rhai o’i filwyr lanio yn Aberdaugleddau. Wrth lwc roedd y militia lleol ar ben pethau a roedd nhw’n barod. Peth arall a wnaeth helpu oedd y ffaith i’r gwragedd lleol ddod at eu gilydd yn eu dillad bob dydd, ein gwisg traddodiadol heddi. Fe welodd y Ffrengyg hyn a rhedeg am ei bywydau. Roedd yr hetau tal a’r cotau coch ynghyd a saethu’r militia wedi creu’r argraff fod y Grenadier Guards neu’r cotau cochion o’i hamgylch. Faint o wir sy’n y stori? Wel dim syniad ond mae’n rhaid dweud ei fod yn stori arbennig o dda. Cafodd y Ffrengig ei maeddu gan grwp o fetched. Wn i os y gwnaethon nhw fyth byw’r peth lawr?

img_20170301_064749455

Y Daffodils – The Daffodils

St David’s Day has come once again and the only thing to differentiate the day in England is that I was wearing my rugby shirt and have a pot of daffodils in the house. A bit different to years ago where I’d be wearing my Welsh costume and school and Sunday school concerts were the norm. I miss those days.

One of my favorite stories regarding the traditional Welsh costume is the one regarding the Napoleonic attack on Milford Haven. As luck would have it the local militia was on the ball and were ready to deal with an attack. Another factor in the French surrender was that the local Welsh women came together wearing their every day clothes, our traditional Welsh costume today. The tall hats and red cloaks along with the shooting from the local militia convinced the French that the “red coats” the Grenadier Guards were coming.

I’m not certain how much truth is in this story but you have to admit it’s brilliant. The French were frightened off by a bunch of girls. I wonder if they ever lived it down?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s